Choices! Second chances!

Choices and Changes is our own self.

lovelygem14

Why do people do mistakes then asking for a second chance?
Why love hurt first before second chance comes after?
Why do we need to broke our heart to be happy?

I do believe that second chances are deserve of everyone, lahat ng tao may mga nagagawang kasalanan,at lahat may karapatan magbago at itama ung mga pagkakamali nila. Pero may mga bagay na kahit gustuhin man nating itama, hindi na mababago pa. Ang lahat ng nangyari na at nawala.

We live in this world not to be happy, kumplikado ang buhay, sabi nila, we need to enjoy our life para sumaya ka at maranasan mo lahat ng bagay sa mundo, maganda, pangit o kahit anu pa ‘to.. Pero bakit may mga taong hindi magawang ibukas ang pagkatao sa mga experiences na yon??

Honestly I am One of them. I am a kind of person who doesn’t want to try everything…

View original post 942 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s